Pas je productaanbod aan op de ligging van je winkel
Uit een enquête van Het Bakkerspanel in november 2023, waaraan 162 Nederlandse bakkers hebben deelgenomen, is gebleken dat de helft van de bakkers een winkellocatie hebben in een dorpse omgeving. Ruim een derde van de bakkers heeft een winkel in een stedelijke omgeving.
Pas je productaanbod aan op de locatie van je zaak
Uit een enquête van Het Bakkerspanel in november 2023, waaraan 177 Belgische bakkers hebben deelgenomen, is gebleken dat de meeste bakkerijen zich in dorpen bevinden. Ruim drie op de tien bakkers hebben hun zaak in een stedelijke omgeving.
Groeien door strategische keuzes
De Nederlandse bakkers realiseerden in 2022 een gemiddelde omzet van 1.087.000 euro met hun onderneming. Het Bakkerspanel vroeg aan de bakkers welke omzet zij verwachtten te realiseren over 2023. Uit de bevraging bleek dat de bakkers een gemiddelde omzet van 1.160.000 euro verwachtten. Dit betekent een omzetgroei van 3 procent over 2023 ten opzichte van 2022. Bijna zeven op de tien bakkers geven aan dat de groei te danken is aan het verhogen van de consumentenprijzen. De inflatie over 2023 bedroeg gemiddeld 3,8 procent die met name werd veroorzaak door de prijsontwikkeling van voeding en energie.
Omzetgroei, Uitdagingen en Toekomstkansen
De Belgische bakkers realiseerden in 2022 een gemiddelde omzet van 618.000 euro met hun onderneming. Het Bakkerspanel vroeg aan de bakkers welke omzet zij verwachtten te realiseren over 2023. Uit de bevraging bleek dat de bakkers een gemiddelde omzet van 637.000 euro verwachtten. Dit betekent een omzetgroei van 3 procent over 2023 ten opzichte van 2022. De helft van de bakkers geeft aan dat de groei te danken is aan het verhogen van de consumentenprijzen.
Jonge consument kiest voor vegan
1.000 Nederlandse consumenten stelden wij vragen over vegan in het jaarlijks consumentenonderzoek van Het Bakkerspanel. 20% van alle consumenten variërend van 21 tot 65 jaar koopt vegan producten bij de bakker. Vegan producten bij de bakkers en/of de supermarkt worden relatief het vaakst gekocht door huishoudens met jonge kinderen (72%) en millennials (61%). Slecht een kwart van de huishoudens met oudere thuiswonende kinderen koopt vegan bakkerijproducten en onder senioren is dit slechts 11%.
Help, hoe vind ik vakbekwaam personeel!
Het werven van vakbekwaam personeel voor een bakkerij kan een uitdaging zijn, vooral gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt. De economie is afgekoeld, maar de krapte blijft. Veel werknemers gaan pensioen en dat blijft doorgaan tot na 2040. Het vinden van personeel blijft een uitdaging voor nu en op de lange termijn. Het Bakkerspanel vroeg aan de Nederlandse bakkers hoe zij nieuw personeel werven.
Jonge consument kiest voor vegan
1.000 Belgische consumenten stelden wij vragen over vegan in het jaarlijks consumentenonderzoek van Het Bakkerspanel. 20% van alle consumenten variërend van 21 tot 65 jaar koopt vegan producten bij de bakker. Huishoudens in Wallonië / Brussel (24%) kopen veel vaker vegan producten bij de bakker dan huishoudens in Vlaanderen (17%).
Help, hoe vind ik vakbekwaam personeel!
Het werven van vakbekwaam personeel voor een bakkerij kan een uitdaging zijn, vooral gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt. De economie is afgekoeld, maar de krapte blijft. Veel werknemers gaan pensioen en dat blijft doorgaan tot na 2040. Het vinden van personeel blijft een uitdaging voor nu en op de lange termijn. Het Bakkerspanel vroeg aan de Belgische bakkers hoe zij nieuw personeel werven.
Branche organisatie vaker gewaardeerd om verstrekken informatie dan belangenbehartiging
Het Bakkerspanel heeft op verzoek van een brancheorganisatie in de ambachtelijke bakkerij de vraag gesteld aan de bakkers welk belang zij hechten aan een brancheorganisatie voor de ambachtelijke bakkerij. Aansluitend hebben wij gevraagd of zij hun antwoord wilde motiveren. Tijdens de meest recente enquête in mei van dit jaar van Het Bakkerspanel gaven 281 Nederlandse bakkers hun mening over een aantal actuele onderwerpen.
Bakkers staan positief tegenover beroepsfederatie voor de ambachtelijke bakkerij
Het Bakkerspanel heeft op verzoek van Bakkers Vlaanderen de vraag gesteld aan de bakkers welk belang zij hechten aan een beroepsfederatie voor de ambachtelijke bakkerij. Aansluitend hebben wij gevraagd of zij hun antwoord wilde motiveren. Tijdens de meest recente bevraging in april / mei van dit jaar van Het Bakkerspanel gaven 153 Belgische bakkers hun mening over een aantal actuele onderwerpen.
Peiling vertrouwen in de toekomst Nederlandse bakkers
Het Bakkerspanel krijgt steeds vaker van bakkers te horen dat zij helaas hun bakkerij hebben gestopt. Helemaal onbegrijpelijk is dit natuurlijk niet door de gestegen energiekosten, hogere prijzen van grondstoffen, personeelskosten en dan nog de concurrentie van de supermarkten die steeds zwaarder inzetten op de verkoop van brood en een ambachtelijk karakter communiceren. De moed zou van minder in de schoenen zakken. Wij wilden nu wel eens écht weten van de bakkers hoe zij aankijken tegen de toekomst van hun eigen bakkerij en wij stelde hierover een vraag in onze meting in mei 2023 waaraan maar liefst 281 bakkers meededen.
Peiling vertrouwen in de toekomst Belgische bakkers
Het Bakkerspanel krijgt steeds vaker van bakkers te horen dat zij helaas hun bakkerij hebben gestopt. Helemaal onbegrijpelijk is dit natuurlijk niet door de gestegen energiekosten, hogere prijzen van grondstoffen, personeelskosten en dan nog de concurrentie van de supermarkten die steeds zwaarder inzetten op de verkoop van brood en een ambachtelijk karakter communiceren. De moed zou van minder in de schoenen zakken. Wij wilden nu wel eens écht weten van de bakkers hoe zij aankijken tegen de toekomst van hun eigen bakkerij en wij stelde hierover een vraag in onze meting in april en mei 2023 waaraan maar liefst 206 bakkers meededen.
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie