Peiling vertrouwen in de toekomst Belgische bakkers

Het Bakkerspanel krijgt steeds vaker van bakkers te horen dat zij helaas hun bakkerij hebben gestopt. Helemaal onbegrijpelijk is dit natuurlijk niet door de gestegen energiekosten, hogere prijzen van grondstoffen, personeelskosten en dan nog de concurrentie van de supermarkten die steeds zwaarder inzetten op de verkoop van brood en een ambachtelijk karakter communiceren. De moed zou van minder in de schoenen zakken. Wij wilden nu wel eens écht weten van de bakkers hoe zij aankijken tegen de toekomst van hun eigen bakkerij en wij stelde hierover een vraag in onze meting in april en mei 2023 waaraan maar liefst 206 bakkers meededen.

Bijna twee op drie bakkers blijven op de lange termijn bestaan

Bijna twee op de drie bakkers kijken met vertrouwen naar de toekomst en de rest wil op korte of langere termijn stoppen. Slechts 13% van de bakkers die een toekomst ziet voor hun bakkerij hebben uitbreidingsplannen. Tussen de gewesten zijn de verschillen eerder beperkt. De klantgerichte bakkers (24%) hebben vaker uitbreidingsplannen dan de andere bakkerstypen: gewoonte, zakelijke en inspiratie bakkers.

1464-42778-061523-grafiek-toekomst-bakkerij-belgie-a22af4738c281835.png

Jonge bakkers hebben meer tijd om investeringen terug te verdienen

Meer dan een derde van de bakkers tot 40 jaar heeft uitbreidingsplannen. Boven deze leeftijd gaat het percentage snel naar beneden. Investeringen worden over een lange periode afgeschreven tot wel 20 jaar en dat is in het voordeel van de jongere bakkers. Wanneer de bakker ouder wordt is de periode dat hij de investering kan afschrijven tot zijn pensionering een stuk korter. De onzekerheid dat een eventuele overnemer van de bakkerij de apparatuur ook tegen de werkelijke waarde wil betalen maakt de keuze voor investeren voor een oudere bakker lastiger. Toch zijn er grote voordelen aan het investeren aan nieuwe moderne apparatuur, ook voor de oudere bakker. De apparatuur gebruikt minder energie, biedt meer mogelijkheden om het productieproces efficiënter in te richten en maakt het werk minder zwaar. In een krappe arbeidsmarkt is dit een troef bij het aanwerven van nieuw personeel dat minder bereid zijn om in de nachtelijke of vroege ochtenduren te werken.

Klantgerichte bakkers hebben de beste papieren

Het is vooral de gewoonte bakker die plannen heeft om te stoppen. 32% van hen verwacht binnen afzienbare tijd te stoppen en 37% van de gewoonte bakkers verwacht voortijdig te stoppen, maar heeft hier nu nog geen concrete plannen voor. 30% van de gewoonte bakkers ziet bestaansmogelijkheden voor de langere termijn. Uit onze onderzoeken weten wij dat de gewoonte bakkers weinig doen aan beleving in de winkel, meestal niet bijbakken gedurende de dag, waardoor de klant niet altijd zijn of haar gewenste product kan kopen. Verder werkt de gewoonte bakker vaak met oudere apparatuur en heeft deze meestal geen opvolger. De beste papieren voor de toekomst heeft dan ook de klantgerichte bakker die inspeelt op klantwensen, zich weet te onderscheiden van de supermarkt en wat vaker al en opvolger in het vooruitzicht heeft.

Bron: Het Bakkerspanel, 15 juni 2023

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie