Omzet Nederlandse bakkers stabiel in 2022

De gemiddelde omzet van een Nederlandse bakker in 2021 bedroeg circa 1.036.000 euro. 43% van de omzet bestond uit broodproducten, 25% patisserie, 11% chocoladeproducten en 21% aan andersoortige producten zoals koffiekoeken, hartige producten, beleg... In november 2022 heeft Het Bakkerspanel aan de bakkers gevraagd wat hun omzetverwachting was over de geheel 2022 ten opzichte van 2021.

Bakkers met een omzetstijging in de meerderheid

Het aandeel bakkers dat voor 2022 een omzetstijging verwachtte is met 35% hoger dan de 28% die verwachtte met een lagere omzet het jaar af te sluiten. Er zijn dus meer bakkers die een stijging dan een daling verwachtten over geheel 2022. De verschillen tussen de bakkers zijn zeer uiteenlopend. De gemiddelde omzetverwachting van alle bakkers over 2022 is nagenoeg gelijk met een plus van nog geen 1%. Dit betekent zeker niet dat het rendement naar verhouding hetzelfde is. Het is te verwachten dat het rendement veel lager zal uitvallen door de stijging van grondstofprijzen en de geëxplodeerde energierekening. Dit alles heeft een aantal bakkers al doen besluiten om (eerder) te stoppen.

Impact van prijsverhogingen

Een hogere consumentenprijs is de belangrijkste reden voor de een hogere of juist een lagere omzet. Een hogere omzet doordat de consumentenprijzen zijn gestegen. Je kunt als bakker je prijzen verhogen, maar je moet hierbij wel meerwaarde creëren door het juiste assortiment, versheid en uitstraling van de winkel. Voor sommige bakkers pakt het verhogen van de prijs slecht uit. Zij weten zich onvoldoende te onderscheiden, hebben geen optimale ligging en worden door consumenten links laten liggen en kopen in de plaats van bij de bakker nu hun brood in de supermarkt waar de prijs een stuk lager ligt. De supermarkten zetten sterk in op brood om consumenten naar hun winkel te trekken. Het is immers een product dat dagelijks wordt gegeten. Een mindere kwaliteit nemen zij dan op de koop toe.

Het kritisch kijken naar het assortiment, optimalisatie van het bedrijfsproces en kritisch kijken naar de inkoop kan de omzet en het rendement weer de juiste richting geven. De energieprijzen moeten dan wel weer dalen naar een acceptabel niveau.

816-40888-022723-redenen-stijging-of-daling-omzet-nl-3c3d2a8d38c54b92.png

Consument moet weten waarom te kiezen voor de bakker

Belangrijke redenen voor een daling van de omzet naast prijsverhogingen waardoor de bakker zich uit de markt prijst, is het verminderen van de openingstijden en toegenomen concurrentie door supermarkten en collega bakkers.

Wanneer de consument denkt aan het kopen van brood dan moeten de voordelen van de bakker direct in zijn gedachte naar boven komen. De voordelen van verse, lekkere en ambachtelijke producten moet de doorslag geven ten opzichte van een lagere prijs bij de supermarkt en het gemak om alle levensmiddelen op één plaats te kopen. Voor de bakker liggen er kansen door te veranderen van producent naar een bakker die meer marketeer is en daardoor klantgerichter en beter is staat is om de consument te overtuigen om bij hem te kopen. De bakker moet bereikbaar zijn voor de klant buiten werktijden, onderscheidend zijn en kwaliteit bieden die een hogere prijs rechtvaardigen.

Bron: Het Bakkerspanel, 27 februari 2023

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie