Jonge consument kiest voor vegan

Vragen over vegan in jaarlijks consumentenonderzoek

1.000 Belgische consumenten stelden wij vragen over vegan in het jaarlijks consumentenonderzoek van Het Bakkerspanel. 20% van alle consumenten variërend van 21 tot 65 jaar koopt vegan producten bij de bakker. Huishoudens in Wallonië / Brussel (24%) kopen veel vaker vegan producten bij de bakker dan huishoudens in Vlaanderen (17%). Vegan producten worden relatief het vaakst gekocht door jongeren en door huishoudens met jonge kinderen. Ongeveer de helft van hen koopt vegan bakkerijproducten. Slecht een kwart van de huishoudens met oudere thuiswonende kinderen koopt vegan bakkerijproducten en onder senioren is dit slechts 13%.

Vegan koffiekoeken populair bij jongere consument

In Vlaanderen springen er duidelijk vier productsoorten uit die consumenten vegan kopen. Het gaat hierbij om de producten broodjes, koffiekoeken, croissants en broden. Opvallend is dat koffiekoeken relatief vaker worden gekocht door de jongere consument.

425-44608-120723-jongeren-kiezen-vegan-belgie-nl-e700727c949baae7.png

Gezonde voeding doorslaggevend bij keuze voor vegan in Vlaanderen

De Vlaamse consument kiest met name voor vegan vanwege gezonde voeding en duurzaamheid. In Wallonië / Brussel zijn dierenwelzijn en natuurlijke herkomst van doorslaggevend belang om te kiezen voor vegan bakkerijproducten.

Vegan producten zijn nog niet algemeen bij de bakkers verkrijgbaar. Slechts 13% van de bakkers geeft aan vegan producten in zijn assortiment te hebben. In Vlaanderen met 16% veel vaker dan in Wallonië / Brussel (3%). We kunnen dan ook concluderen dat het evenwicht in vraag en aanbod in vegan producten bij de bakker in Vlaanderen beter is dan in Wallonië is. De bakker heeft vaak een verouderd cliënteel. Voor de bakkers is dit een uitgelezen kans om zijn productaanbod beter te laten aansluiten bij de wensen van de jongere consument. Wil je de jonge consument overtuigen om bij jou te kopen dan is het een ‘must’ om na te denken over vegan producten in het assortiment en denk dan in eerste instantie aan koffiekoeken.

Bron: Het Bakkerspanel, 7 december 2023

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie