Branche organisatie vaker gewaardeerd om verstrekken informatie dan belangenbehartiging

Het Bakkerspanel heeft op verzoek van een brancheorganisatie in de ambachtelijke bakkerij de vraag gesteld aan de bakkers welk belang zij hechten aan een brancheorganisatie voor de ambachtelijke bakkerij. Aansluitend hebben wij gevraagd of zij hun antwoord wilde motiveren. Tijdens de meest recente enquête in mei van dit jaar van Het Bakkerspanel gaven 281 Nederlandse bakkers hun mening over een aantal actuele onderwerpen.

Bakkers zien het belang van een brancheorganisatie positief

Twee derde van de bakkers geeft aan dat zij een brancheorganisatie voor de ambachtelijke bakkerij belangrijk tot zeer belangrijk vinden.

Tussen de verschillende bakkerstypen: gewoonte, klantgerichte, zakelijke en inspiratie bakker zijn de verschillen klein in het belang dat zij hechten aan een brancheorganisatie. Ook tussen de leeftijdsgroepen zijn de verschillen klein. We kunnen concluderen dat door alle typen bakkers en leeftijden het belang van brancheorganisaties breed wordt gedragen.

Informeren over trends en wetgeving belangrijkste rol brancheorganisatie

Met name informeren over trends en wetgeving vinden de bakkers belangrijk, maar ook de belangenbehartiging wordt door een derde van de bakkers gewaardeerd.

1469-42843-061923-belang-brancheorganisatie-nederland-8359baa7a84e8bd3.png

Slechts 4% van de bakkers vindt een brancheorganisatie niet belangrijk. Deze kleine groep laat geen duidelijk beeld zien in de reden waarom zij het belang van een brancheorganisatie in twijfel trekken.

Bron: Het Bakkerspanel, 20 juni 2023

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie