Bakkers staan positief tegenover beroepsfederatie voor de ambachtelijke bakkerij

Het Bakkerspanel heeft op verzoek van Bakkers Vlaanderen de vraag gesteld aan de bakkers welk belang zij hechten aan een beroepsfederatie voor de ambachtelijke bakkerij. Aansluitend hebben wij gevraagd of zij hun antwoord wilde motiveren. Tijdens de meest recente bevraging in april / mei van dit jaar van Het Bakkerspanel gaven 153 Belgische bakkers hun mening over een aantal actuele onderwerpen.

Belangenbehartiging belangrijkste rol beroepsfederatie

Het grootste deel van de bakkers geeft aan dat zij een beroepsfederatie voor de ambachtelijke bakkerij belangrijk tot zeer belangrijk vinden. Met name de belangenbehartiging vinden de bakker belangrijk, maar ook het informeren over trends en wetgeving wordt gewaardeerd. Tussen de gewesten zijn de verschillen eerder beperkt hoe de bakkers tegen een beroepsfederatie aankijken. Het lijkt er wel op dat in Vlaanderen de bakkers iets vaker het belang van informeren over trends en wetgeving erkennen en in Wallonië wordt een beroepsfederatie vaker puur als belangenbehartiger gezien. Verder valt op dat bakkers die meer met inspiratie / vernieuwing bezig zijn een beroepsfederatie belangrijker vinden dan bakkers die meer behoudend zijn in hun vak.

1465-42842-062023-belang-beroepsfederatie-vlaanderen-bart-belang-a95b274ad650aaf5.png

Een beroepsfederatie is er juist voor de kleine ambachtelijke bakker

Slechts 12% van de bakkers vindt een beroepsfederatie niet belangrijk. Zij zien of weten niet wat een beroepsfederatie doet en hebben soms het gevoel dat een beroepsfederatie er niet is voor de kleine bakker.

1466-42842-062023-belang-beroepsfederatie-vlaanderen-bart-reden-1eb1dcad7e2b059e.png

Bart Ceulemans van Bakkers Vlaanderen geeft aan dat zij er juist voor de kleine bakkers zijn. “Hoewel het een klein percentage betreft, is het jammer dat een kleine minderheid aangeeft dat we geen meerwaarde bieden voor de kleine zelfstandige bakker. We fungeren als een collectieve stem voor de bakker en lobbyen voor gunstige regelgeving, subsidies of andere voordelen die specifiek relevant zijn voor hen. Daarnaast bieden we waardevolle informatie en verstrekken advies die de bakkers helpen om op de hoogte te blijven over bv. nieuwe wetgeving, voedselveiligheidsnormen, marketingtrends, enz. Samen sterk is meer dan ooit het motto in onze huidige samenleving.”

Bron: Het Bakkerspanel, 20 juni 2023

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie